top of page

PRIVACY POLICY

Dit is het privacy-beleid van Sarah Neyrinck, Press Pause, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Sarah en jou, als (potentiële) klant.

Mijn gegevens

Press Pause

Sarah Neyrinck

Witherenweg 30

2322 Minderhout

BE 0712 731 848

Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via bovenstaande postadres of via e-mail op sarah@presspause.be

Welke gegevens

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via de contactformulier(en) op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;

 • E-mailadres;

 • Adresgegevens;

 • Telefooonnummer;

 • Betaalgegevens;

 • Bedrijfsgegevens;

Al deze gegevens worden opgeslagen in Gmail, Google Drive en Notion en eventueel in een toekomstige facturatietool. E-mailadressen waarmee jij je hebt ingeschreven zullen opgeslagen zijn in de e-mail service provider, Convertkit. Maak je een afspraak voor een kennismaking, worden jouw gegevens opgeslagen in Calendly.

We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

De verwerking

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Sarah Neyrinck het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. opstellen overeenkomst, facturatie, communicatie, uitsturen e-mails, contractbeheer, klantenanalyse, de technische en administratieve ondersteuning, onderhoud klantencontacten).

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. Administratiegegevens in het algemeen staan voor altijd in Notion, tenzij jij een aanvraag om verwijdering doet. E-mailadressen die middels eigen inschrijving werden bezorgd blijven bewaard tot jij je weer uitschrijft.

Sarah Neyrinck is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van Notion, Gmail en Covertkit.

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve met collega-muzikanten die mij bijstaan bij de opdracht of die deze eventueel overnemen. Indien dit toch strikt noodzakelijk zou zijn om de opdracht voor de klant goed te kunnen uitvoeren, zou dit eventueel wel kunnen na akkoord van de klant zelf. Het is  daarnaast eventueel mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden in geen geval met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

Jouw rechten

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar;

 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met Sarah Neyrinck. 

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Klachten

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met opnemen met Sarah en heb je ook de mogelijkheid om:

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

Deze verklaring is van toepassing vanaf 9/03/2023.

Sarah Neyrinck behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 

Privacy policy: Tekst
bottom of page